Rekisteriseloste ja tietosuoja

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

1. Rekisterinpitäjä

Herné
2566991-5
Rauhankatu 7
00170 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Heli Väätäinen, herne@herne.fi

3. Rekisterin nimi

herne.fi -verkkokaupan asiakas- ja kävijärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on herne.fi -verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten käsittely, asiakassuhteen hoitaminen, kaupan ylläpito ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Käytössä havannoidut tiedot, jos niiden keräämiseksi on annettu lupa.
– Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selailutiedot
– Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä

Käyttäjän antamat tiedot, jotka kerätään tilauksen yhteydessä.
– Nimi
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Tilaustiedot, kuten tilausten lukumäärä ja sisältö sekä maksutapatiedot
– Markkinointikiellot ja -luvat

Muista lähteistä kerätyt tiedot:
Voimme myös kerätä eväste- ja laitetunnisteiden avulla havainnoitua tietoa verkostoomme kuuluvista kumppaneiden palveluista mainonnan kohdentamista varten, mikäli käyttäjä on antanut tähän suostumuksen.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjän antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille tai EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Sopimus: Kun tilaat, ostat tai käytät palveluitamme, käsittelemme tietojasi perustuen sopimussuhteeseen. Sopimusta varten käsittelemme vain tietoja, jotka ovat tarpeen sovitun palvelun toimittamista varten, eli tyypillisesti yhteystietoja.

Lakisääteinen velvollisuus: Säilytämme tiettyjä tietoja noudattaaksemme lakisääteisiä velvollisuuksiamme. Säilytämme esimerkiksi laskutustietoja lainsäädännön vaatiman ajan verotusta ja kirjanpitoa varten.

Oikeutettu etu: Oikeutetulla edulla viittaamme yrityksemme tarpeeseen käsitellä tietoa tietojen suojaamiseksi ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmässä, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurien ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin sekä vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Kirjallinen poistopyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tietojen yhdistäminen

Emme yhdistä eri lähteistä kerättyä tietoa.

11. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Kirjanpitolainsäädäntöä ja muuta pakottavaa lainsäädäntöä varten tarpeellisia henkilötietoja säilytetään myös sen jälkeen kun käyttäjän tiedot on muutoin poistettu. Kirjanpitoa varten säilytämme tositteita tilauksista kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.

Palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja säilytetään enintään 24 kuukautta tietojen keräämisestä.

Jos tiedolla on liiketoiminnallista arvoa, voimme tietojen poiston sijaan anonymisoida tiedon esimerkiksi aggregoimalla tiedon niin, ettei tietoa enää voida yhdistää yksittäiseen henkilöön.

 

 

 

Updating…
  • Ostoskori on tyhjä.